Kategorie

Warunki usługi

Regulamin

Umowy o użytkowaniu między

Portal Stowarzyszenie niemieckich hodowców i użytkowników gołębi pocztowych 

Portal Zrzeszenia Niemieckich Hodowców Gołębi obejmuje różne strony internetowe prowadzone przez Związek Niemieckich Hodowców Gołębi.

Dostęp do portalu Związku Niemieckich Hodowców Gołębi Warunkiem jest akceptacja poniższych warunków bez żadnych zmian. Korzystanie z portalu Związku Niemieckich Hodowców Gołębi Pocztowych oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków.

Zmiana warunków użytkowania

Portal Verband Deutscher Brieftaubenzüchter zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z portalu, dotyczy to również - ale nie wyłącznie - opłat za korzystanie z portalu.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Portal Zrzeszenia Hodowców Gołębi Niemieckich może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych („strony powiązane”). Powiązane strony nie są kontrolowane przez Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Pocztowych, a Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Pocztowych nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą łącza i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich linki lub aktualizacje. Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek przekazywanie z powiązanych stron. Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi udostępnia te linki wyłącznie jako dodatkowe informacje, nie przyjmując ich treści jako własnych.

Nieautoryzowane użycie i naruszenie prawa

Warunkiem korzystania z portalu Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Niemieckich jest zapewnienie Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Niemieckich, że nie będzie on wykorzystywał go do naruszania prawa lub wykonywania działań niezgodnych z prawem lub naruszania warunków użytkowania. Zabrania się korzystania z portalu Stowarzyszenia Niemieckich Hodowców Gołębi w jakikolwiek sposób, który powoduje uszkodzenie lub przeciążenie, wyłącza serwis lub zakłóca współpracę z innymi firmami lub wpływa na korzystanie z portalu Zrzeszenia Niemieckich Hodowców Gołębi. Zabrania się dostępu do materiałów lub informacji jakiegokolwiek rodzaju, które nie zostały wyraźnie udostępnione przez Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi.

Korzystanie z usług komunikacyjnych

O ile portal Zrzeszenia Hodowców Gołębi Niemieckich zawiera tablicę ogłoszeń (tablicę korkową), czaty, grupy dyskusyjne, fora dyskusyjne, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze i / lub inne wiadomości lub obszary komunikacyjne przeznaczone do komunikowania się z opinią publiczną ( w skrócie określane jako „Usługi komunikacyjne”), zgadzasz się używać tych Usług komunikacyjnych wyłącznie do wymiany wiadomości i używania materiałów, które odpowiadają celom Usługi komunikacyjnej. Czyli między innymi zgadzasz się nie korzystać z Usług komunikacyjnych w celu:

 • Składanie niehonorowych, napastliwych, zawierających groźby lub w inny sposób brutalnych oświadczeń, które wpływają na prawa innych osób (fizycznych lub prawnych).
 • Publikuj, publikuj, przesyłaj lub rozpowszechniaj jakiekolwiek materiały lub informacje, które zawierają nieodpowiednie, bluźniercze, niehonorowe, krzywdzące, obsceniczne, nieprzyzwoite lub nielegalne treści.
 • Przesyłaj pliki zawierające oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem autorskim lub naruszające prawo do prywatności, chyba że masz odpowiednie prawa do użytkowania lub niezbędną zgodę.
 • Prześlij pliki zawierające wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe programy.
 • Aby oferować reklamy lub oferty zakupu lub sprzedaży towarów lub usług w sensie handlu komercyjnego, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w używanej usłudze komunikacyjnej.
 • Przeprowadzać ani przesyłać ankiet, konkursów, konkursów lub łańcuszków.
 • Pobierz pliki, które zostały opublikowane przez innych użytkowników usługi komunikacyjnej, jeśli możesz lub musiałeś uznać, że mogą one nie być legalnie rozpowszechniane.
 • Zmień lub usuń informacje o autorze, usuń informacje o prawach autorskich lub powiadomienia skierowane do właściciela w publikacjach, dokumentach lub oprogramowaniu, które przesyłasz do portalu.
 • utrudniać lub ograniczać innym użytkownikom korzystanie z portalu.
 • naruszać zasady postępowania poszczególnych służb komunikacyjnych
 • Zbierz informacje o innych użytkownikach, w tym adresy e-mail, numery telefonów itp.
 • w jakikolwiek sposób naruszać obowiązujące prawo.

Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi nie ma obowiązku rejestrowania usług komunikacyjnych. Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi pocztowych zastrzega sobie prawo do przeglądania i usuwania opublikowanych materiałów. Zrzeszenie niemieckich hodowców gołębi zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi zastrzega sobie prawo do przestrzegania obowiązującego prawa, wymogów prawnych i żądań rządowych, do usuwania, edytowania lub wyłączania informacji w całości lub w części z publikacji w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika.

Zawsze zachowuj ostrożność, publikując dane osobowe o sobie lub swoich bliskich w usłudze komunikacyjnej. Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi nie kontroluje treści, informacji i wiadomości publikowanych w usługach komunikacyjnych i dlatego odrzuca wszelką odpowiedzialność za usługi komunikacyjne wynikające z korzystania i członkostwa. Administratorzy systemu i technicy nie są przedstawicielami Związku Niemieckich Hodowców Gołębi, ich wypowiedzi odzwierciedlają osobiste opinie.

Dokumenty przesłane do usługi komunikacyjnej mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym publikacji lub dystrybucji. Jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie tych warunków podczas pobierania plików.

Publikacja materiałów na portalu Związku Niemieckich Hodowców Gołębi Pocztowych lub na jakiejkolwiek innej niemieckiej stronie internetowej hodowców gołębi pocztowych

Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi nie rości sobie praw własności do materiałów, które przesyłasz, udostępniasz lub publikujesz na portalu Stowarzyszenia Niemieckich Hodowców Gołębi (w tym opinie i komentarze); dotyczy to również innych stron internetowych Związku Niemieckich Hodowców Gołębi lub usługi powiązane (podsumowane poniżej jako „Publikacje”). Niemniej jednak zezwalasz Stowarzyszeniu Niemieckich Hodowców Gołębi oraz stowarzyszonym firmom i licencjobiorcom na korzystanie z Twoich publikacji bez ograniczeń, w tym nieograniczone prawo do kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego wystawiania, demonstrowania, reprodukcji, edytowania, tłumaczenia i formatowania, a także Twoje imię i nazwisko w związku z Twoją publikacją.

Za Twoją publikację nie będzie nagrody. Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi nie zobowiązuje się do rezerwowania, publikowania lub wykorzystywania Twoich publikacji i zastrzega sobie prawo do samodzielnego publikowania i usuwania Twoich publikacji.

Publikując, przesyłając lub przesyłając swoją publikację, gwarantujesz, że masz prawa do tej publikacji, aby można było z niej korzystać zgodnie z opisem w tej sekcji, w tym wszelkie prawa niezbędne do publikacji.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONIE Verband Deutscher Brieftaubenzüchter MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. Zmiany zawartości są dokonywane w sposób ciągły. Verband Deutscher Brieftaubenzüchter I / LUB JEGO DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZIĆ ULEPSZENIA I / LUB ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ Verband Deutscher Brieftaubenzüchter. PORADY OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM Witryny internetowej Verband Deutscher Brieftaubenzüchter NIE NALEŻY OPIERAĆ SIĘ NA DECYZJE OSOBISTE, MEDYCZNE, PRAWNE LUB FINANSOWE I NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PROFESJONALISTEM W SPRAWIE KONKRETNYCH PORAD DOSTOSOWANYCH DO TWOJEJ SYTUACJI.

Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi i jego dostawcy nie obiecują dostępności, dostępności, niezawodności i dokładności informacji, oprogramowania, produktów, usług i grafik oferowanych na stronie internetowej Związku Niemieckich Hodowców Gołębi. Do skrajnych granic dopuszczalności prawnej, wszystkie te informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i grafiki są oferowane w ich obecnym stanie bez jakichkolwiek gwarancji ani obietnic, Usługi i grafiki, w tym dorozumiane gwarancje lub warunki handlowe, użyteczność do celów specjalnych itp.

Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Niemieckich i jego dostawcy wykluczają odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie, wynikające z zaniedbania lub błędne szkody, w tym utratę danych, utratę zysków, szkody następcze wynikające z użytkowania i działania lub niedostępności sieci, aż do skrajny limit dopuszczalności prawnej - Związek Stacji Niemieckich Hodowców Gołębi lub powiązane usługi, w tym informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i grafiki uzyskane ze strony internetowej, niezależnie od tego, czy wynikają one z okoliczności umownych, czy pozaumownych, nawet jeśli Stowarzyszenie Firma German Pigeon Fanciers, jej przedstawiciel lub jej dostawcy zostali poinformowani o możliwych uszkodzeniach. Ponieważ niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie odpowiedzialności za szkody następcze, to zrzeczenie się może Cię nie dotyczyć. Jeśli nie zgadzasz się z ofertą Związku Niemieckich Hodowców Gołębi lub z niniejszymi Warunkami użytkowania, możesz temu zaradzić, zaprzestając korzystania ze strony internetowej Związku Niemieckich Hodowców Gołębi.

Zakończenie i ograniczenia dostępu

Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony internetowej Związku Niemieckich Hodowców Gołębi i powiązanych usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Zasadniczo niniejsza umowa podlega przepisom stanu Waszyngton w USA, o ile jest to prawnie dopuszczalne, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, aby King County w stanie Waszyngton w USA zostało uznane za miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów związanych z strona internetowa Stowarzyszenia Niemieckich Hodowców Gołębi. Korzystanie ze strony internetowej Verband Deutscher Brieftaubenzüchter w jakiejkolwiek innej jurysdykcji jest niedozwolone i nie ma wpływu na postanowienia niniejszych warunków, w tym na stosowanie niniejszego paragrafu. Potwierdzasz, że nie ma wspólnego przedsięwzięcia Pomiędzy Państwem a Związkiem niemieckich hodowców gołębi pocztowych istnieje partnerstwo, podwykonawstwo lub relacja agencyjna. Stosowanie niniejszych warunków jest zgodne z obowiązującym prawem. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody dla Stowarzyszenia Niemieckich Hodowców Gołębi w przestrzeganiu wymogów rządowych, sądowych lub prawnych w odniesieniu do korzystania przez Państwa ze strony internetowej Stowarzyszenia Niemieckich Hodowców Gołębi lub informacji oferowanych lub żądanych przez Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi zgodnie z niniejszym podanie. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne lub sprzeczne z obowiązującym prawem, w tym powyższym zrzeczeniem się i ograniczeniami odpowiedzialności, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione takim ważnym terminem,

O ile nie określono inaczej, niniejsza umowa stanowi wyłączną podstawę umowną między użytkownikiem a Stowarzyszeniem Niemieckich Hodowców Gołębi, która określa stosunki między Stowarzyszeniem Niemieckich Hodowców Gołębi i zastępuje wszystkie poprzednie lub tymczasowe umowy zawarte między użytkownikiem w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej formularz i stronę internetową Związku Niemieckich Hodowców Gołębi. Wersja drukowana niniejszej Umowy i jej wiedza elektroniczna są dozwolone w przypadku sporów prawnych lub procesów administracyjnych związanych z niniejszą Umową lub na jej podstawie, w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak wszystkie inne umowy biznesowe i zapisy,

Życzeniem obu stron jest, aby niniejsza umowa i wszystkie związane z nią dokumenty stały się ważne w angielskiej wersji językowej. Tłumaczenie to służy pomocą bez prawnie wiążącej mocy.

Informacja o prawach autorskich i ochrona znaków towarowych

Cała zawartość strony internetowej Zrzeszenia Niemieckich Hodowców Gołębi to Stowarzyszenie Niemieckich Hodowców Gołębi eV lub ich dostawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znak towarowy

Nazwy firm i produktów wymienione w tym miejscu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Firmy, organizacje, produkty, osoby i zdarzenia wymienione w przykładach są czysto fikcyjne; nie ma związku z prawdziwymi firmami, organizacjami, produktami, osobami lub wydarzeniami. Podobieństwa do istniejących nazw nie są zamierzone. Wszelkie prawa, które nie zostały tutaj wyraźnie wymienione, są zastrzeżone.

Instrukcje i tryb rejestracji naruszeń praw majątkowych

Zgodnie z sekcją 17 Kodeksu USA, sekcją 512 (c) (2), zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z amerykańską ustawą o prawach autorskich należy przesyłać do prawnego przedstawiciela usługodawcy. Wszelkie żądania, które nie są zgodne z następującą procedurą, zostaną zignorowane. Zobacz zawiadomienie i procedurę zgłaszania naruszenia praw autorskich.

Stowarzyszenie niemieckich hodowców gołębi